БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАГ СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
Санхүүгийн тасаг
 • ЭМТөв Аудитын зөвлөмж
  2017-06-19 16:23:17 Дэлгэрэнгүй...
 • ЗДТГ санхүүгийн 2016 тайлан
  2017-06-19 15:33:41 Дэлгэрэнгүй...
 • Аудитын дүгнэлт ЗДТГ
  2017-06-19 15:24:02 Дэлгэрэнгүй...
 • төсвийн хураарь ЭМТөв
  2017-04-18 16:55:45 Дэлгэрэнгүй...
 • Бүтээлч санхүүч аяныг сумандаа амжилттай зохион байгууллаа.

  Баянхонгор аймийн төрийн сангийн хэлтэсээс зохион байгууллаж буй бүтээлч санхүүч аяны хүрээнд сумандаа санхүүгийн чиглэлээр байгууллага болгонд сургалт, iQ тэмцээн болон сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдтэйгээ хамтран үзэсгэлэн худалдаа гарж ажиллаа.

  ...
  2017-04-18 16:07:44 Дэлгэрэнгүй...
 • Аймгийн санхүү төрийн сангийн хэлтэсээс зөвлөг туслах баг хамт олон ажиллаа

  Төсвийн тухай хууль, төрийн сангийн үйл ажиллагаанд мөрдөгддөг хууль эрх зүйн актын хэрэгжилтийг хянан үзэх гарч болзошгүй эрсдлийг үнэлэх үйл ажиллагааг сайжируулах талаар санхүүгийн албаны үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийж арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа.

  ...
  2017-02-09 17:32:38 Дэлгэрэнгүй...
 • Сум хөгжүүлэх сангийн хэрэгжилт

  Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах комисст сумын санхүүгийн албанаас эргэн төлөлт хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцүүлэв.

  ...
  2017-02-09 17:25:15 Дэлгэрэнгүй...
 • Статистик мэдээ мэдээлэл

  2016 оны  жилийн эцсээр Монгол улсын хүн амын тоо 3920900, малын тоо 61549236 тус тус тооллогдсон байна. Үүнээс Баянхонгор аймаг 85331 хүн ам 25423 өрх, 4236321 толгой мал тус тус тооллогдсон байна. Манай сумын 2036 хүн ам 609 өрх 143624 толгой мал тус тус тоолуулсан байна.

  ...
  2017-02-09 17:22:43 Дэлгэрэнгүй...