БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАГ СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
Аян зохион байгуулсан тухай

Малчид, мал бүхий иргэдийн түвшинд:

  1. 2018 оны 04 дүгээр сарын 12-21-ны өдрүүдэд Багуудын ИНХ-уудыг зохион байгуулж Малчдад биотермийн аргаар малын хашаа хорооны өтөг бууцыг сийлж овоолон халдваргүйжүүлэлт хийх талаар малчдад зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 112 малчин хамруулав.
  1. Аяны хүрээнд өвөлжөө хаваржааны ойр орчимд байгаа малын сэг зэмийг цуглуулан устгах ажилд 20 малчныг татан оролцуулав.
Мэдээ оруулсан: 2018-04-29 20:00:00